Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2017. szeptember 28-án 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Döntés a „Munkásszállások kialakítása központi munkaerő-piaci program keretében nyújtott támogatásról”
című pályázaton való indulásról és a szükséges önerő biztosításáról
213/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

Sürgősség indoka: a pályázat benyújtásának határideje 2017. szeptember 30., a benyújtandó pályázati anyag részét kell képezze az önerő biztosításáról szóló döntés.

Budapest, 2017. szeptember 25.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem