Tevékenység Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2017. szeptember 28-án (csütörtök) 12.30 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat az 1.,3.,4. gyermek háziorvosi körzetek működtetésére kötött feladat ellátási szerződések módosítására
Sz-366/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester

Indokolás:
Az 1. számú gyermek háziorvosi körzet ellátásáért felelős orvos tartóssá vált távolléte miatt az egészségügyi alapellátás helyettesítését végző gyermek háziorvosok csak a feladatellátási szerződés módosításával tudják biztosítani az ellátást 2017. október 01. napjától.

Budapest, 2017. szeptember 22.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem