Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2017. szeptember 7-én 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
186/2017., 186/2/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.)
önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
187/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
3./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati
rendelet módosítására (egyfordulóban)
188/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
4./ Budapest Főváros IX. ker. UNIX telephely és környéke Kerületi Építési Szabályzata (II. forduló)
189/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
5./ Budapest Főváros IX. ker. Középső-Ferencváros MALMOK Rehabilitációs terület Kerületi Építési Szabályzata (II. forduló)
190/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
1.1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
6./ Budapest Főváros IX. ker. VÁGÓHÍD utca és környéke (Soroksári út – Haller utca – Fehérholló utca –
(38283/8) hrsz-ú közterület – Szent László Kórház KSZT határa (38283/5 hrsz.)– Könyves Kálmán körút – Albert Flórián út – Ferencvárosi pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata (I. forduló)
191/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
7./ Javaslat beruházási megállapodás megkötésére
193/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
8./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és
helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.)
önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
194/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Javaslat egyezségi megállapodás megkötésére és közterület-használati hozzájárulás megadására
195/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
10./ A Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány 2016. évi beszámolója
185/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
11./
a./ Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Bp. IX. Viola u. 37/a. szám alatti lakóépület rehabilitációs
felújításáról
196/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
b./ Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Bp. IX. Viola u. 37/b. szám alatti lakóépület rehabilitációs
felújításáról.
196/2/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Az Állami Számvevőszék 17133 számú jelentésében foglaltak megtárgyalása
197/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
13./ Javaslat emléktáblák engedélyezésére
200/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
14./ Beszámoló a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 2016. évi tevékenységéről, és javaslat a 2017. évi
támogatási szerződés megkötésére
202/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
15./ Javaslat alapító okiratok elfogadására (Ferencvárosi Pinceszínház valamint Ferencvárosi Művelődési
Központ és Intézményei)
203/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
16./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága szakmai programjának,
valamint szervezeti és működési szabályzatának módosítására
212/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
17./ Alapítványok támogatási kérelmei
204/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
18. / Interpelláció
209/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Pál Tibor képviselő
19./ Kérdés
210/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Pál Tibor képviselő
20./ Javaslat a Pándi Kiss János szobrászművész által készített Korsós nő című műalkotásának köztéren való
elhelyezésére
211/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Pál Tibor képviselő
21./ Javaslat „Ferencváros Bárány János-díja” adományozására
205/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, Mészáros László elnök
22./ Önkormányzati hatósági ügyek
206/2017., 206/2-3/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné alpolgármester
Az alábbi anyagok táj koztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről
207/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Tájékoztató a Budapesti Vegyiművek Zrt. „f. a.” Illatos úti telephelyén feltárt környezetszennyezés
felszámolása tárgyában
208/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Tájékoztató a 2017. évi végrehajtott képviselő-testületi határozatokról
1/3/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző

Budapest, 2017. szeptember 1.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem