Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2017. szeptember 6-án (szerdán) 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
186/2017., 186/2/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és
helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.)
önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
194/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat egyezségi megállapodás megkötésére és közterület-használati hozzájárulás megadására
195/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
4./
a./ Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Bp. IX. Viola u. 37/a. szám alatti lakóépület rehabilitációs
felújításáról
196/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
b./ Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Bp. IX. Viola u. 37/b. szám alatti lakóépület rehabilitációs
felújításáról.
196/2/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Az Állami Számvevőszék 17133 számú jelentésében foglaltak megtárgyalása
197/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat alapító okiratok elfogadására (Ferencvárosi Pinceszínház valamint Ferencvárosi Művelődési
Központ és Intézményei)
203/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
7./ Üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata
Sz-332/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
8./ Közös tulajdonú helyiség elidegenítése
Sz-333/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Budapest IX. kerület Üllői út 19. III. lh. II. 1. (hrsz. 36835/0/A/54) szám alatti lakásra vonatkozó elővásárlási jog
Sz-334/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-335/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Piaci alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-336/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Lakásbérlet megszüntetése közös megegyezéssel, cserelakás bérbe adása mellett
Sz-337/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-338/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Javaslat a Budapest IX. kerület Rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítő rendőr elhelyezésére
Sz-339/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ Lakás bérleti jogról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-340/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16./ A Gazdasági Bizottság GB 162/2017. (VI. 28.) határozatának módosítása
Sz-341/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
17./ A Gazdasági Bizottság GB 163/2017. (VI. 28.) határozatának módosítása
Sz-342/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
18./ A Gazdasági Bizottság GB 303/2014. (XII. 17.) és GB 127/2017. (V. 24.) számú határozatainak visszavonása
Sz-343/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
19./ A Gazdasági Bizottság GB 165/2017.(VI.28.) számú határozatának visszavonása
Sz-344/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
20./ FIÜK Alapító okiratában szereplő egyes ingatlanok 5 évre szóló hasznosítása
Sz-361/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a GB 2017. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-345/2017. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Mezey István elnök

Budapest, 2017. szeptember 1.

Mezey István s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem