Tevékenység Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2017. szeptember 06-án (szerdán) 13.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
186/2017., 186/2/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.)
önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
187/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
3./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati
rendelet módosítására (egyfordulóban)
188/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
4./ Az Állami Számvevőszék 17133 számú jelentésében foglaltak megtárgyalása
197/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
5./ Beszámoló a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 2016. évi tevékenységéről, és javaslat a 2017. évi
támogatási szerződés megkötésére
202/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
6./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága szakmai programjának,
valamint szervezeti és működési szabályzatának módosítására
212/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
7./ Alapítványok támogatási kérelmei
204/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
8./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-338/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Javaslat a 2.,3.,4.,5. gyermek háziorvosi körzetek működtetésére kötött feladat ellátási szerződések módosítására
Sz-363/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
10./ Javaslat a szabadidősport pályázatok elszámolásának elfogadására
Sz-354/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
11./ Egészséges Táplálkozásért Egyesület támogatási kérelme
Sz-351/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
12./ József Attila Lakótelepi Öregfiúk Sport és Kulturális Klubja támogatási kérelme
Sz-364/2017. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
13./ Személyi térítési díj elengedés iránti kérelem
Sz-327/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
14./ Javaslat az ESZSB 115/2017. (VII.17.) számú határozatának visszavonására
Sz-328/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
15./ Volt állami gondozott lakáskérelme
Sz-331/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Illyés Miklós elnök
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató az ESZSB 2017. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-350/2017. sz. előterjesztés (Szervezési csoportnál megtekinthető)
Illyés Miklós elnök

Budapest, 2017. szeptember 01.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem