Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2017. június 29-én 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről
137/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről
150/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
117/3/2017., 117/4/2017., 117/5/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
152/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
179/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Budapest Főváros IX. ker. UNIX telephely és környéke Kerületi Építési Szabályzata - 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38. § - véleményezési szakasz – javaslat a beérkezett véleményekre vonatkozó válaszok elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
153/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1, 2, 4, 5. sz. melléklet
3. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
7./ Budapest Főváros IX. ker. Középső-Ferencváros MALMOK Rehabilitációs terület Kerületi Építési Szabályzata - 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38. § - véleményezési szakasz – javaslat a beérkezett véleményekre vonatkozó válaszok elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
154/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1, 2, 4, 5. sz. melléklet
3. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
8./ Budapest, IX. kerület VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE (Soroksári út – Haller utca – Nagyvárad tér – Szent László Kórház KSZT határa – Könyves Kálmán körút – M5 felüljáró – Gyáli út – Ferencvárosi pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) tervezési területhatárának módosításáról, valamint Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2002. (VI.12.) sz. rendelete a Budapest, IX. ker. Szent László Kórház és környéke című (Könyves Kálmán körút - Gyáli út - Vágóhíd utca - Fehérholló utca - Szent László kórház (38283/4 hrsz) délnyugati telekhatára által bezárt területre vonatkozó) Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) elkészítésének elindításáról szóló döntések meghozatala
155/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1, 4. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
9./ Budapest, IX. kerület Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) valamint a településképi önkormányzati rendelet elkészítésének elindításáról és a partnerségi egyeztetési eljárás megkezdéséről szóló döntés meghozatala
178/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
10./ Javaslat a „Munkásszállások kialakítása központi munkaerő-piaci program keretében nyújtott támogatásról” című pályázaton való részvételre
181/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
11./ A nagyalásonyi 090/20 hrsz-ú ingatlan használatára vonatkozó használati megállapodás jóváhagyása
159/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Budapest IX., Könyves Kálmán krt. 24. szám alatti ingatlan sportcélú hasznosításának ügye
144/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Javaslat a Fővárosi Önkormányzattal kötött parkolási együttműködési megállapodás módosítására, valamint javaslat a FEV IX. Zrt-vel történő feladat ellátási megállapodás megkötésére
160/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
14./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok személyi kérdései
174/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
15./ Javaslat a Budapest IX., kerület Toronyház u. 3. társasház közös tulajdonában lévő tető felújítására vonatkozó résztulajdonosi döntés jóváhagyására
176/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16./ Részvétel a MIPIM Nemzetközi Ingatlanfejlesztési pályázatán
180/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX Zrt. elnökvezérigazgatója
17./ A Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda óvodavezetőjének felmentési kérelme
146/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
18./ FESZ KN Kft. szakorvosi óra kapacitás módosítási kérelme
149/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
19./ A 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése
151/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
20./ Javaslat a Pinceszínház Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményeiből történő kiválására
163/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
21./ Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához
164/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
22./ Javaslat a Ferencvárosi Torna Club 2016. évi beszámolójának elfogadására, valamint a 2017. évre vonatkozó szerződés megkötésére
165/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
23./ Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2016. évi szociális szolgáltatásairól
166/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
24./ Közszolgáltatási szerződés – Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülete
167/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
25./ Javaslat a kulturális tevékenységek, civil szervezetek támogatása 2016. évi beszámolóinak elfogadására (alapítványok)
168/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
26./ Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására
169/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
27./ Hozzájárulás a Lóvasút-közlekedés megindulásának emlékére emléktábla állításhoz
170/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
28./ Együttműködési megállapodás megkötése az „Aranycsapat” településekkel
171/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
29./ Alapítványok támogatási kérelmei
172/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
30./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. II. félévi munkaterve
138/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
31./ Főtáv Zrt Bp. IX. Magyar Telekom Székház távhőellátás kiépítésére vonatkozó kártalanítási összeg elengedési kérelme.
147/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
32./ Kalotherm Építőipari Zrt. díjmentességi kérelme
177/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
33./ A Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány Ifjúsági Fúvózenekar „Ferencvárosi” név használata iránti kérelme
148/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
34. / Javaslat térfelügyeleti kamera áthelyezésére
182/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet
igazgatója
35./ Önkormányzati hatósági ügyek
173/2017., 173/2-3/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné alpolgármester
Az alábbi anyagok táj koztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van,
ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2017. évközi értékelése
158/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
2./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről
145/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Tájékoztató a 2016. és 2017. évi végrehajtott képviselő-testületi határozatokról
1/2/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző

Budapest, 2017. június 23.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem