Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2017. június 28-án (szerdán) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről
137/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről
150/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ 2017. évi lakóház – felújítási pályázatok elbírálása
Sz-298/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1, 2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
117/3/2017., 117/4/2017., 117/5/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
179/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Budapest Főváros IX. ker. UNIX telephely és környéke Kerületi Építési Szabályzata - 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38. § - véleményezési szakasz – javaslat a beérkezett véleményekre vonatkozó válaszok elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
153/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1, 2, 4, 5. sz. melléklet
3. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
7./ Budapest Főváros IX. ker. Középső-Ferencváros MALMOK Rehabilitációs terület Kerületi Építési Szabályzata - 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38. § - véleményezési szakasz – javaslat a beérkezett véleményekre vonatkozó válaszok elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
154/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1, 2, 4, 5. sz. melléklet
3. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
8./ Budapest, IX. kerület VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE (Soroksári út – Haller utca – Nagyvárad tér – Szent László Kórház KSZT határa – Könyves Kálmán körút – M5 felüljáró – Gyáli út – Ferencvárosi pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) tervezési területhatárának módosításáról, valamint Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2002. (VI.12.) sz. rendelete a Budapest, IX. ker. Szent László Kórház és környéke című (Könyves Kálmán körút - Gyáli út - Vágóhíd utca - Fehérholló utca - Szent László kórház (38283/4 hrsz) délnyugati telekhatára által bezárt területre vonatkozó) Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) elkészítésének elindításáról szóló döntések meghozatala
155/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1, 4. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
9./ Budapest, IX. kerület Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) valamint a településképi önkormányzati rendelet elkészítésének elindításáról és a partnerségi egyeztetési eljárás megkezdéséről szóló döntés meghozatala
178/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
10./ Javaslat a „Munkásszállások kialakítása központi munkaerő-piaci program keretében nyújtott támogatásról” című pályázaton való részvételre
181/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
11./ Javaslat a Fővárosi Önkormányzattal kötött parkolási együttműködési megállapodás módosítására, valamint javaslat a FEV IX. Zrt-vel történő feladat ellátási megállapodás megkötésére
160/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
12./ Részvétel a MIPIM Nemzetközi Ingatlanfejlesztési pályázatán
180/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX Zrt. elnökvezérigazgatója
13./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. II. félévi munkaterve
138/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Főtáv Zrt Bp. IX. Magyar Telekom Székház távhőellátás kiépítésére vonatkozó kártalanítási összeg elengedési kérelme.
147/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
15./ Kalotherm Építőipari Zrt. díjmentességi kérelme
177/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
16. / Javaslat térfelügyeleti kamera áthelyezésére
182/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet
igazgatója
17./ „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2017” pályázat
Sz-302/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Görgényi Máté elnök
18./ „Zöld Udvar 2017” pályázat elbírálása
Sz-303/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Görgényi Máté elnök
19./ Autómentes Nap 2017
Sz-304/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté elnök
20./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utca területére
Sz-309/2017., Sz-310/2017., Sz-311/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
21./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek díszburkolatos területekre kiszolgálási idő meghatározásával
Sz-284/2017., Sz-285/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
22./ Forgalmi rend változással járó közterület használati kérelmek
Sz-286/2017., Sz-312/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
23./ Kérelem kártalanítási összeg elengedésére
Sz-313/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
24./ Vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitvatartásának engedélyezése iránti kérelmek
Sz-296/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző
Tájékoztató:
1./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2017. évközi értékelése
158/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
2./ Tájékoztató a VVKB 2017. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-277/2017. sz. előterjesztés (Szervezési csoportnál megtekinthető)
Görgényi Máté elnök

Budapest, 2017. június 23.

Görgényi Máté s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem