Tevékenység Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2017. június 28-án (szerdán) 16.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
117/3/2017., 117/4/2017., 117/5/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
179/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a Fővárosi Önkormányzattal kötött parkolási együttműködési megállapodás módosítására, valamint javaslat a FEV IX. Zrt-vel történő feladat ellátási megállapodás megkötésére
160/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a Budapest IX., kerület Toronyház u. 3. társasház közös tulajdonában lévő tető felújítására vonatkozó résztulajdonosi döntés jóváhagyására
176/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat a Pinceszínház Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményeiből történő kiválására
163/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. II. félévi munkaterve
138/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zárkörűen Működő Részvénytársaság 2011-2014. évi tevékenységének, gazdálkodásának rendszerellenőrzéséről
Sz-237/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző
2./ Tájékoztató a PEB 2017. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-276/2017. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Pál Tibor elnök

Budapest, 2017. június 23.

Pál Tibor s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem