Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2017. június 28-án (szerdán) 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
117/3/2017., 117/4/2017., 117/5/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
152/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
179/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a „Munkásszállások kialakítása központi munkaerő-piaci program keretében nyújtott támogatásról” című pályázaton való részvételre
181/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
5./ A nagyalásonyi 090/20 hrsz-ú ingatlan használatára vonatkozó használati megállapodás jóváhagyása
159/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Budapest IX., Könyves Kálmán krt. 24. szám alatti ingatlan sportcélú hasznosításának ügye
144/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat a Fővárosi Önkormányzattal kötött parkolási együttműködési megállapodás módosítására, valamint javaslat a FEV IX. Zrt-vel történő feladat ellátási megállapodás megkötésére
160/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
8./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok személyi kérdései
174/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Javaslat a Pinceszínház Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményeiből történő kiválására
163/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
10./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. II. félévi munkaterve
138/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Házfelügyelői szolgálati lakás kijelölése
Sz-297/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója
12./ Budapest IX. Kerület Haller utca 50. fszt. II. sz. alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség közérdekűvé nyilvánított szervezet részére történő biztosítása
Sz-287/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Budapest IX. kerület Üllői út 23. III. emelet 26. (hrsz: 36837/0/B/27) szám alatti lakásra vonatkozó elővásárlási jog
Sz-295/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-288/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ Piaci alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-289/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16./ Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4.§ (6) bekezdése alapján
Sz-290/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
17./ Lakáscímek jóváhagyása a Lakásrendelet 4. § (5) bekezdése alapján
Sz-291/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
18./ Lakás bérleti jogról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-292/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
19./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügyei
Sz-293/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
20./ A Gazdasági Bizottság 112/2017. (V.24.) számú határozatának módosítása
Sz-294/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a GB 2017. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-264/2017. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Mezey István elnök

Budapest, 2017. június 23.

Mezey István s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem