Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2017. június 21-én (szerdán) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utca területére
Sz-265/2017., Sz-266/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Vendéglátó-terasz közterület-használati díj csökkentésére irányuló kérelmek
Sz-268/2017., Sz-269/2017., Sz-270/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet (Sz-268/2017.)
1. sz. melléklet (Sz-270/2017.)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Kiszolgálási idő meghatározása nem díszburkolatos területen
Sz-271/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Díszburkolatos gyalogjárda területére benyújtott közterület használati kérelem
Sz-272/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Forgalmi rend változással járó felvonulási terület kialakítására irányuló kérelem
Sz-273/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Kérelem kártalanítási összeg elengedésére
Sz-275/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. mellélket
dr. Bácskai János polgármester
7./ Vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitvatartásának engedélyezése iránti kérelmek
Sz-279-280/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző

Budapest, 2017. június 16.

Görgényi Máté s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem