Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2017. május 25-én 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló rendelet megalkotására (II. forduló)
90/2/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. I-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)
116/2017., 116/2/2017., 116/3/2017., 116/4/2017., 116/5/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
117/2017., 117/2/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.)
önkormányzati rendelet módosítására
134/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi átmeneti
gazdálkodásáról
108/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ 2016. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés
122/2017. sz.előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
7./ Budapest, IX. ker. Vaskapu. u. 32. (Tóth Kálmán u. 21.), és Budapest, IX. ker. Vaskapu u. 34. szám alatti
ingatlanok elidegenítésének ügye
118/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Peren kívüli egyezség a Mamma Jazz Klub Kft. helyiségügyében
119/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Javaslat a FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
alapító okiratának módosításával kapcsolatos döntés meghozatalára
123/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Interpellációra adott válasz
85/3/2017., 85/4/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2016. évi beszámolója és 2017. évi üzleti terve
121/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX Zrt. elnökvezérigazgatója
12./ Javaslat a Fővárosi Önkormányzat felé a fizető várakozási övezettel kapcsolatban
135/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX Zrt. elnökvezérigazgatója
13./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott intézmények státuszbővítése
133/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
14./ Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítványa központi költségvetési támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására, valamint javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány részére biztosítandó támogatásról szóló döntés meghozatalára
106/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
15./ Javaslat a kulturális tevékenységek, civil szervezetek támogatása 2016. évi beszámolóinak elfogadására
(alapítványok)
126/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
16./ Javaslat alapítványok által benyújtott 2017. évi pályázatok elbírálására
127/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
17./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
129/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
18./ Javaslat a nyári táboroztatással összefüggő feladatok önként vállalt feladatként való biztosítására
114/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
19./ Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány támogatási kérelme
113/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
20./ Javaslat a TÉR_KÖZ pályázat Együttműködési Megállapodás megkötésére
130/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
21./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelése
132/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
22./ Állítsuk meg Brüsszelt - Képviselői indítvány
107/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Szilágyi Zsolt képviselő
23./ Kérdés
110/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Szilágyi Zsolt képviselő
24./ Javaslat a „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozására
115/2/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Illyés Miklós ESZSB elnöke
25./ Javaslat a „Ferencváros Magyary Zoltán Díja” adományozására
115/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző
26./ Önkormányzati hatósági ügyek
109/2017., 109/2/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről
112/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Tájékoztató a 2016. évi hatósági munka tapasztalatairól
111/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző
3./ Tájékoztató a Ferencváros Önkormányzata részére 2016. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól
120/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX Zrt. elnökvezérigazgatója

Budapest, 2017. május 19.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem