Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2017. május 24-én (szerdán) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ Javaslat a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló rendelet megalkotására (II. forduló)
90/2/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. I-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)
116/2017., 116/2/2017., 116/3/2017., 116/4/2017., 116/5/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
117/2017., 117/2/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2016. évi beszámolója és 2017. évi üzleti terve
121/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX Zrt. elnökvezérigazgatója
5./ Javaslat a Fővárosi Önkormányzat felé a fizető várakozási övezettel kapcsolatban
135/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX Zrt. elnökvezérigazgatója
6./ Javaslat a TÉR_KÖZ pályázat Együttműködési Megállapodás megkötésére
130/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
7./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utca területére
Sz-232/2017., Sz-233/2017., Sz-211/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Vendéglátó terasz közterület-használati díj csökkentésére irányuló kérelmek a Ráday utca területére
Sz-212/2017., Sz-213/2017., Sz-214/2017., Sz-215/2017., Sz-216/2017., Sz-217/2017., Sz-218/2017., Sz-219/2017., Sz-220/2017., Sz-221/2017., Sz-222/2017., Sz-223/2017., Sz-224/2017., Sz-225/2017. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet /Sz-212/2017.
1. sz. melléklet /Sz-213/2017.
1. sz. melléklet /Sz-214/2017.
1. sz. melléklet /Sz-215/2017.
1. sz. melléklet /Sz-216/2017.
1. sz. melléklet /Sz-217/2017.
1. sz. melléklet /Sz-218/2017.
1. sz. melléklet /Sz-219/2017.
1. sz. melléklet /Sz-220/2017.
1. sz. melléklet /Sz-221/2017.
1. sz. melléklet /Sz-222/2017.
1. sz. melléklet /Sz-223/2017.
1. sz. melléklet /Sz-224/2017.
1. sz. melléklet /Sz-225/2017.
dr. Bácskai János polgármester
9./ Napernyőtalp tárolás iránti kérelem (korábbi határozat visszavonásával) a Ráday utca területére
Sz-234/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek díszburkolatos területekre kiszolgálási idő meghatározásával
Sz-226/2017., Sz-227/2017., Sz-236/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Vendéglátó-terasz közterület-használati díj csökkentésére irányuló kérelmek díszburkolatos területekre
Sz-228/2017., Sz-229/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet /Sz-228/2017.
1. sz. melléklet /Sz-229/2017.
dr. Bácskai János polgármester
12./ Kiszolgálási idő meghatározása nem díszburkolatos területen
Sz-230/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Díjmentes egészségügyi rendezvény
Sz-231/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitvatartásának engedélyezése iránti kérelmek
Sz-204-206/2017., Sz-238/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző
Tájékoztató:
1./ Tájékoztatás a Budapest XXIII. ker., Vízisport utca 60. sz. alatti ingatlan (hrsz: 184121) vázlattervéről
Sz-258/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Tájékoztató a VVKB 2017. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-207/2017. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Görgényi Máté elnök

Budapest, 2017. április 13.

Görgényi Máté s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem