Tevékenység Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2017. május 24-én (szerdán) 16.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. I-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)
116/2017., 116/2/2017., 116/3/2017., 116/4/2017., 116/5/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
117/2017., 117/2/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi átmeneti
gazdálkodásáról
108/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ 2016. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés
122/2017. sz.előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
5./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2016. évi beszámolója és 2017. évi üzleti terve
121/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX Zrt. elnökvezérigazgatója
6./ Javaslat a Fővárosi Önkormányzat felé a fizető várakozási övezettel kapcsolatban
135/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX Zrt. elnökvezérigazgatója
7./ Javaslat a TÉR_KÖZ pályázat Együttműködési Megállapodás megkötésére
130/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zárkörűen Működő Részvénytársaság 2011-2014. évi tevékenységének, gazdálkodásának rendszerellenőrzéséről
Sz-237/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző
2./ Tájékoztató a PEB 2017. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-210/2017. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Pál Tibor elnök

Budapest, 2017. május 19.

Pál Tibor s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem