Tevékenység Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2017. május 24-én (szerdán) 12.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. I-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)
116/2017., 116/2/2017., 116/3/2017., 116/4/2017., 116/5/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
117/2017., 117/2/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.)
önkormányzati rendelet módosítására
134/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítványa központi költségvetési támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására, valamint javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány részére biztosítandó támogatásról szóló döntés meghozatalára
106/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
5./ Javaslat a kulturális tevékenységek, civil szervezetek támogatása 2016. évi beszámolóinak elfogadására
(alapítványok)
126/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
6./ Javaslat alapítványok által benyújtott 2017. évi pályázatok elbírálására
127/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
7./ Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány támogatási kérelme
113/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
8./ Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi pályázati támogatása beszámolóinak elfogadására
Sz-261/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
9./ Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi támogatására benyújtott pályázatok elbírálására
Sz-242/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
10./ Javaslat a 2016. évi civil szervezetek, egyházi jogi személyek és egyházi szervezetek, kulturális tevékenységek támogatása beszámolóinak elfogadására
Sz-256/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
11./ Javaslat az egyházi jogi személyek és vallási tevékenységet végző, a kulturális tevékenységet végző, valamint a civil szervezetek 2017. évi támogatására benyújtott pályázatok elbírálására
Sz-239/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a KEN 2017. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-209/2017. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Mészáros László elnök

Budapest, 2017. május 19.

Mészáros László s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem