Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2017. május 24-én (szerdán) 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. I-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)
116/2017., 116/2/2017., 116/3/2017., 116/4/2017., 116/5/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
117/2017., 117/2/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest, IX. ker. Vaskapu. u. 32. (Tóth Kálmán u. 21.), és Budapest, IX. ker. Vaskapu u. 34. szám alatti
ingatlanok elidegenítésének ügye
118/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Peren kívüli egyezség a Mamma Jazz Klub Kft. helyiségügyében
119/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2016. évi beszámolója és 2017. évi üzleti terve
121/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX Zrt. elnökvezérigazgatója
6./ Javaslat a Fővárosi Önkormányzat felé a fizető várakozási övezettel kapcsolatban
135/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX Zrt. elnökvezérigazgatója
7./ Javaslat a TÉR_KÖZ pályázat Együttműködési Megállapodás megkötésére
130/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
8./ Bp. IX. Haller utca 26. fszt. IV. sz. alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség közérdekűvé nyilvánított szervezet részére történő biztosítása
Sz-243/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Közös tulajdonú helyiség elidegenítése
Sz-244/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-245/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4.§ (6) bekezdése alapján
Sz-246/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-252/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Javaslat a Budapest IX. kerület Rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítő rendőrök elhelyezésére
Sz-247/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Lakás bérbeadása pályázaton kívül, piaci lakbér megállapítása mellett
Sz-248/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ Piaci alapon bérbeadott lakások lakbérének módosítása
Sz-253/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16./ Bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése
Sz-254/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
17./ Lakás bérleti jogról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-249/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
18./ A Gazdasági Bizottság GB 303/2014. (XII.17.) határozatának módosítása
Sz-250/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
19./ A Gazdasági Bizottság határozatainak visszavonása
Sz-251/2017., Sz-251/2/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a Ferencváros Önkormányzata részére 2016. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól
120/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila elnök-vezérigazgató
2./ Tájékoztató a GB 2017. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-235/2017. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Mezey István elnök

Budapest, 2017. május 19.

Mezey István s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem