Tevékenység Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2017. május 24-én (szerdán) 13.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. I-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)
116/2017., 116/2/2017., 116/3/2017., 116/4/2017., 116/5/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
117/2017., 117/2/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2016. évi beszámolója és 2017. évi üzleti terve
121/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX Zrt. elnökvezérigazgatója
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott intézmények státuszbővítése
133/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
5./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
129/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
6./ Javaslat a nyári táboroztatással összefüggő feladatok önként vállalt feladatként való biztosítására
114/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
7./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-252/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Javaslat a 2016. évi Sport Alap elszámolásának elfogadására és a 2017. évi támogatás meghosszabbítására
Sz-257/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
9./ Javaslat a „Végre Önnek is van esélye felújítania otthonát!” című pályázati program meghirdetésére
Sz-259/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
10./ BEAC SE Atlétika 1898. Szakosztály támogatási kérelme
Sz-255/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
11./ Hátrányos Helyzetű Labdarugók a Magyar Labdarugásért Közhasznú Egyesület támogatási kérelme
Sz-260/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
12./ Akadálymentesítési támogatás iránti kérelmek
Sz-198/2017., Sz-201/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester,
Zombory Miklós alpolgármester
13./ Javaslat a 11. felnőtt fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladat ellátási szerződés megszüntetésére
Sz-200/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
14./ Javaslat a 7.,8.,9.,10. felnőtt fogorvosi körzetek működtetésre vonatkozó feladat ellátási szerződések módosítására
Sz-203/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
15./ Javaslat a 15. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladat ellátási szerződés megkötésére
Sz-241/2017. sz., Sz-241/2/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
16./ Javaslat a 10. felnőtt háziorvosi körzet működtetésre vonatkozó feladat ellátási szerződés módosítására
Sz-202/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
17./ Javaslat a 3. gyermek háziorvosi körzet működtetésre vonatkozó feladat ellátási szerződés módosítására
Sz-199/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
18./ HPV védőoltás iránti méltányossági kérelem
Sz-197/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
19./ Javaslat a „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozására
Sz-240/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Illyés Miklós elnök
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató az ESZSB 2017. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-208/2017. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Illyés Miklós elnök

Budapest, 2017. május 19.s

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem