Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2017. április 20-án 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat sportcsarnok építéséhez
104/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása (II. forduló)
78/2/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
3./ Javaslat az emléktábla-állítás rendjéről szóló rendelet elfogadására (II. forduló)
59/2/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
4./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló rendeletének
megalkotására (II. forduló)
37/3/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
5./ Javaslat a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló rendelet megalkotására (I. forduló)
90/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Budapest, IX. ker. UNIX TELEPHELY ÉS KÖRNYÉKE (a Határ út – Gubacsi út – Illatos út – a 38230/41 hrsz.- ú vasútterület keleti határa által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata (I. forduló)
91/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
(A melléklet a Szervezési csoportnál megtekinthető)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
7./ Budapest, IX. ker. Középső-Ferencváros MALMOK Rehabilitációs Terület (Ferenc körút – Mester utca – Haller utca – Soroksári út által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata (I. forduló)
92/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet
10. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
8./ Budapest Főváros IX. Budapest Kerületi Építési Szabályzatainak készítése kapcsán a fővárosi TSZT (Településszerkezeti Terv) és FRSZ (Fővárosi Rendezési Szabályzat) eseti módosítása iránti kezdeményezések
93/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
9./ Javaslat a FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésével kapcsolatos döntések meghozatalára
101/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című pályázati kiírás alapján a Kosztolányi Dezső Általános Iskola tornaterem bővítmény építésre vonatkozó pályázat benyújtására
83/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Javaslat a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ alapító okiratának módosítására
94/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Javaslat a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatásáról szóló döntés meghozatalára
80/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
13./ Javaslat a gyermekek étkezésének kiegészítésére
86/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
14./ Javaslat a „Nevelési, Oktatási Alapítvány Szentgyörgyi Albert szellemében” támogatására
102/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
15./ Javaslat Szakácsi Sándor tiszteletére állítandó emléktábla engedélyezésére
95/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
16./ Javaslat a Magyar Kézművességért Alapítvány részére biztosítandó támogatásról szóló döntés meghozatalára
82/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
17./ FERKÓ” Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány támogatási kérelme
81/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
18./ Javaslat a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ engedélyezett létszámának módosítására
96/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
19./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott Ferencvárosi Csudafa Óvoda átszervezése
97/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
20./ Javaslat térfelügyeleti kamera kihelyezésére
88/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Ferencvárosi Közterületfelügyelet
igazgatója
21./ Interpelláció
85/2017., 85/2/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Pál Tibor képviselő
22./ Az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatása
103/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Szilágyi Zsolt képviselő
23./ Javaslat a Ferencváros Schmidt Egon-díja adományozására
87/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté VVKB elnöke
24./ Javaslat a Pro Facultate Ferencváros díj adományozására
84/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Illyés Miklós ESZSB elnöke
25./ Önkormányzati hatósági ügyek
89/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről
98/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Tájékoztató a Sorsunk és Jövőnk Alapítvány 2016. évi munkájáról
99/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
3./ Tájékoztató a Gond-Viselés Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi szakmai munkájáról
100/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester

Budapest, 2017. április 13.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem