Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2017. április 19-én (szerdán) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat sportcsarnok építéséhez
104/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat az emléktábla-állítás rendjéről szóló rendelet elfogadására (II. forduló)
59/2/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
3./ Javaslat a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló rendelet megalkotására (I. forduló)
90/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Budapest, IX. ker. UNIX TELEPHELY ÉS KÖRNYÉKE (a Határ út – Gubacsi út – Illatos út – a 38230/41 hrsz.- ú vasútterület keleti határa által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata (I. forduló)
91/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
(A melléklet a Szervezési csoportnál megtekinthető)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
5./ Budapest, IX. ker. Középső-Ferencváros MALMOK Rehabilitációs Terület (Ferenc körút – Mester utca – Haller utca – Soroksári út által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata (I. forduló)
92/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet
10. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
6./ Budapest Főváros IX. Budapest Kerületi Építési Szabályzatainak készítése kapcsán a fővárosi TSZT (Településszerkezeti Terv) és FRSZ (Fővárosi Rendezési Szabályzat) eseti módosítása iránti kezdeményezések
93/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
7./ Javaslat térfelügyeleti kamera kihelyezésére
88/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Ferencvárosi Közterületfelügyelet
igazgatója
8./ Ferencvárosi Polgárőr Egyesület 2016. évi működési költségeihez nyújtott támogatási összeggel kapcsolatos elszámolás
Sz-189/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Görgényi Máté elnök
9./ Ferencvárosi Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
Sz-191/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utca területére
Sz-174/2017., Sz-175/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek díszburkolatos területekre kiszolgálási idő meghatározásával
Sz-176/2017., Sz-177/2017., Sz-178/2017., Sz-179/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Forgalmi rend változással járó felvonulási terület kialakítására vonatkozó kérelem
Sz-180/2017., Sz-181/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Díjmentes közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem
Sz-182/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Javaslat a Ferencváros Schmidt Egon-díja adományozására
Sz-159/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté elnök
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a VVKB 2017. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-135/2017. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Görgényi Máté elnök

Budapest, 2017. április 13.

Görgényi Máté s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem