Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2017. április 12-én (szerdán) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ 2017. évi Föld Napja alkalmából egynyári virágpalánta beszerzésre és telepítésre meghirdetett pályázatok elbírálása
Sz-148/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
2./ 2017. évi lakóház-felújítási pályázati felhívás
Sz-128/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Veszélyeshulladék-gyűjtés
Sz-155/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté elnök
4./ Ferenc krt. - Üllői út sarkán lévő légszennyezést mérő állomás karbantartási szerződése
Sz-156/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté elnök
5./ A Kerekerdő Óvoda kérelme - a 2016. évi „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros oktatási-nevelési intézményeiben” című pályázaton elnyert támogatási összeg felhasználásának módosítása
Sz-157/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté elnök
6./ Pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás munkanemének módosítása
Sz-129/2017., Sz-134/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet (Sz-129/2017. sz.)
1. sz. melléklet (Sz-134/2017. sz.)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utca területére
Sz-140/2017., Sz-141/2017., Sz-154/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek díszburkolatos területekre kiszolgálási idő meghatározásával
Sz-142/2017., Sz-143/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek díszburkolatos területére
Sz-144/2017., Sz-145/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Kiszolgálási idő meghatározása
Sz-146/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Forgalmi rend változással járó felvonulási terület kialakítására vonatkozó kérelem
Sz-147/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Forgalmi rend változással nem járó közterület-használati kérelem (állványozás) a Ráday utca területére
Sz-158/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Díjmérséklési kérelmek
Sz-149/2017., Sz-150/2017., Sz-151/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitvatartásának engedélyezése iránti kérelmek
Sz-130-133/2017., Sz-152-153/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző

Budapest, 2017. április 7.

Görgényi Máté s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem