Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2017. március 23-án 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása (egyfordulóban)
78/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
2./ Javaslat az emléktábla-állítás rendjéről szóló rendelet elfogadására (I. forduló)
59/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
3./ Budapest, IX. ker. UNIX TELEPHELY ÉS KÖRNYÉKE (a Határ út – Gubacsi út – Illatos út – a 38230/41 hrsz.-ú vasútterület keleti határa által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról (I. forduló)
61/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
(A melléklet a Szervezési csoportnál megtekinthető)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
4./ Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet (egyfordulóban)
62/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
5./ Budapest Főváros IX. Budapest, VÁGÓHÍD utca és környéke Kerületi Építési Szabályzatainak készítése kapcsán a fővárosi TSZT (Településszerkezeti Terv) és FRSZ (Fővárosi Rendezési Szabályzat) eseti módosítása iránti kezdeményezés
63/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
6./ Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására
79/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója
7./ Javaslat a Belső-Pesti Tankerületi Központtal használati szerződés megkötésére
75/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
8./ Beszámoló féléves Kamatozó kincstárjegy vételéről
77/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Javaslat a Pinceszínház Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményeiből történő kiválására
60/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
10./ Javaslat emléktáblák engedélyezésére
64/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
11./ Javaslat segélyhívó készülék és otthoni segítségnyújtás biztosítására Ferencvárosban
53/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
12./ Javaslat az Anyaoltalmazó Alapítvány 2016. évi beszámolójának elfogadására
71/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
13./ Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatási kérelme
52/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
14./ A korszerű szülészetért és nőgyógyászatért Alapítvány támogatási kérelme
73/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
15./Javaslat az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány által 2016-ban kiírt "Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program" alapján megnyert pályázat kiegészítésére
74/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
16./ Javaslat az Aranycsapat Alapítvány támogatására
51/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
17./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
55/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgatója
18./ Javaslat a József Attila-lakótelep díj fizetési zónát nem érintő parkolók kialakítására és szabályozására
54/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Intzoglu István képviselő
19./ Javaslat az illetményalap emelésére, valamint a bérkiegészítések központi költségvetésből történő finanszírozására vonatkozó felterjesztésre
65/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Szilágyi Zsolt képviselő
20./ Előterjesztés felterjesztési jog gyakorlása tárgyában
72/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Szilágyi Zsolt képviselő
21./ „Ferencváros Közbiztonságáért” díj adományozása
58/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság, Görgényi Máté elnök
22./ „Ferencváros József Attila Díja” adományozása
57/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, Mészáros László elnök
23./ Javaslat a „Ferencváros Sportjáért” díj adományozására
76/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, Illyés Miklós elnök
24./ Éjszakai nyitvatartás megtiltása ügyében fellebbezés elbírálása
66/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző
25./ Önkormányzati hatósági ügyek
67/2017., 67/2/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről
56/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Tájékoztató a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 2016. évi szakmai munkájáról
68/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
3./ Tájékoztatás a PISA- mérés kerületi vonatkozásával kapcsolatban
70/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
4./ Tájékoztató a Képviselőtestület 2017. január 1-jétől hozott határozatairól
1/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző

Budapest, 2017. március 17.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem