Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2017. március 22-én (szerdán) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ Javaslat az emléktábla-állítás rendjéről szóló rendelet elfogadására (I. forduló)
59/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
2./ Budapest, IX. ker. UNIX TELEPHELY ÉS KÖRNYÉKE (a Határ út – Gubacsi út – Illatos út – a 38230/41 hrsz.-ú vasútterület keleti határa által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról (I. forduló)
61/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
(A melléklet a Szervezési csoportnál megtekinthető)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
3./ Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet (egyfordulóban)
62/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
4./ Budapest Főváros IX. Budapest, VÁGÓHÍD utca és környéke Kerületi Építési Szabályzatainak készítése kapcsán a fővárosi TSZT (Településszerkezeti Terv) és FRSZ (Fővárosi Rendezési Szabályzat) eseti módosítása iránti kezdeményezés
63/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
5./ Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására
79/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója
6./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
55/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgatója
7./ Javaslat a József Attila-lakótelep díj fizetési zónát nem érintő parkolók kialakítására és szabályozására
54/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Intzoglu István képviselő
8./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló 18/2015. (V. 26.) rendelete módosításának szempontjai (koncepció)
Sz-117/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
9./ Javaslat a 2017. évi Föld Napja alkalmából pályázat kiírása egynyári virágpalánták kiosztására és beszerzési eljárás indítására
Sz-107/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Határozat módosítások
Sz-103/2017., Sz-104/2017., Sz-105/2017., Sz-106/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utca területére
Sz-97/2017., Sz-98/2017., Sz-99/2017., Sz-100/2017., Sz-101/2017., Sz-102/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek díszburkolatos területekre kiszolgálási idő meghatározásával
Sz-108/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Kiszolgálási idő meghatározása
Sz-109/2017., Sz-110/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Egyéb kérelem
Sz-113/2017., Sz-114/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ „Ferencváros Közbiztonságáért” díj adományozása
Sz-95/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté elnök
16./ Éjszakai nyitvatartás megtiltása ügyében fellebbezés elbírálása
66/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző
17./ Vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitvatartásának engedélyezése iránti kérelmek
Sz-111/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző

Budapest, 2017. március 17.

Görgényi Máté s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem