Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2017. március 08-án (szerdán) 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-89/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Lakások bérleti jogról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-88/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest IX. kerület Ráday u. 18. földszint 2. (hrsz: 36825/0/B/13) szám alatti lakás 72/100 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási jog
Sz-87/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Lakás bérbeadása pályázaton kívül, piaci lakbér megállapítása mellett
Sz-90/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a GB 2017. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-58/2017. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Mezey István elnök

Budapest, 2017. március 03.

Mezey István s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem