Tevékenység Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2017. február 28-án (kedden) 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat kulturális helyiségpályázat meghirdetésére
Sz-59/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester

Indokolás: A lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) önkormányzati rendelet a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság hatáskörébe utalta a Képviselő-testület által kulturális tevékenység céljára kijelölt helyiségek pályázat útján történő bérbeadását. A helyiségek vonatkozásában kötött bérleti szerződések 2017. február 28. napján lejárnak, ezért indokolt a helyiségpályázatok mielőbbi kiírása.

Budapest, 2017. február 27.

Mészáros László s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem