Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2017. február 16-án 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei intézményvezető feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása
31/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
2./ I. A közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítása (egyfordulóban) II. A Képviselő-testület 18/2017. (I.26.) számú határozata 4. pontjának kijavítása
33/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelete (II. forduló)
2/3/2017., 2/4/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a 2017. évi elidegenítési címjegyzékre
30/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések megkötésére, illetve megbízási, közszolgáltatási és feladatellátási szerződések módosítására
41/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Kulturális tevékenységgel összefüggő rendeletmódosítás és nem lakás céljára szolgáló helyiség kijelölése
32/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Ferencváros Kulturális Koncepciójának (2017-2022) elfogadása
34/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
8./ Javaslat az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló rendelet jóváhagyására (egyfordulóban)
35/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
9./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló rendeletének megalkotására (I. forduló)
37/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
10./ A József Attila-lakótelep KÉSZ készítése tárgyú tervpályázati kiírás jóváhagyása
38/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
11./ Javaslat a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ alapító okiratának módosítására
42/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Javaslat az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány által 2016-ban kiírt "Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program" alapján megnyert pályázat önrészének biztosítására
28/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
13./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2017/2018. nevelési évre
25/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
14./ Javaslat a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 2016. évi támogatási szerződésének módosítására
23/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
15./ Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány kérelme
43/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
16./ Ráday utcai nem lakás céljára szolgáló helyiségek után fizetendő bérleti díj mérséklésre vonatkozó kérelmek
29/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
17./ A Bp. IX. Tűzoltó u. 33/b. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításával kapcsolatos beruházási engedélyokirat módosítása
24/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
18./ Magyar Telekom Nyrt. „Harsonások” köztéri szobor közterületen történő elhelyezési kérelme
22/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
19./ Térfelügyeleti kamera elhelyezése
44/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
20./ Javaslat a Polgármester szabadságolása ütemezésének jóváhagyására
40/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről
26/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Tájékoztató a Ferencvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal 2016. évi működéséről
45/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
3./ Tájékoztató a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2016. évi működéséről
46/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
4./ Tájékoztató az Új Út Szociális Egyesület 2016. évi szakmai munkájáról
47/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
5./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt IX. kerületi Szervezetének 2016. évi szakmai munkájáról
39/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
6./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete Családok Átmeneti Otthonának 2016. évi szakmai munkájáról
48/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
7./ Tájékoztató a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők számára biztosított ingyenes könyvtárhasználatáról 2016. évben
49/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
8./ Tájékoztató a Küldetés Egyesület 2016. évi szakmai munkájáról
50/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
9./ Tájékoztatás Bp. IX. kerületet érintő lomtalanítással kapcsolatos tárgyalásról
27/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Budapest, 2017. február 10.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem