Tevékenység Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2017. február 15-én (szerdán) 12.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei intézményvezető feladatainak ellátására benyújtott
pályázatok elbírálása
31/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelete (II. forduló)
2/3/2017., 2/4/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Kulturális tevékenységgel összefüggő rendeletmódosítás és nem lakás céljára szolgáló helyiség kijelölése
32/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Ferencváros Kulturális Koncepciójának (2017-2022) elfogadása
34/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
5./ Javaslat az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló rendelet jóváhagyására (egyfordulóban)
35/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
6./ Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány kérelme
43/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
7./ Magyar Telekom Nyrt. „Harsonások” köztéri szobor közterületen történő elhelyezési kérelme
22/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a KEN 2017. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-45/2017. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Mészáros László elnök

Budapest, 2017. február 10.

Mészáros László s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem