Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2017. február 15-én (szerdán) 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelete (II. forduló)
2/3/2017., 2/4/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a 2017. évi elidegenítési címjegyzékre
30/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések
megkötésére, illetve megbízási, közszolgáltatási és feladatellátási szerződések módosítására
41/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Kulturális tevékenységgel összefüggő rendeletmódosítás és nem lakás céljára szolgáló helyiség kijelölése
32/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Ráday utcai nem lakás céljára szolgáló helyiségek után fizetendő bérleti díj mérséklésre vonatkozó kérelmek
29/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ A Bp. IX. Tűzoltó u. 33/b. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításával kapcsolatos beruházási
engedélyokirat módosítása
24/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-50/2017. sz. előterjesztés
dr. Bácskai János polgármester
8./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye
Sz-51/2017. sz. előterjesztés
dr. Bácskai János polgármester
9./ Piaci alapon bérbe adott lakások elidegenítése
Sz-52/2017. sz. előterjesztés
dr. Bácskai János polgármester
10./ Lakások bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-53/2017. sz. előterjesztés
dr. Bácskai János polgármester
11./ Javaslat a Budapest IX. kerület Rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítő rendőrök elhelyezésére
Sz-54/2017. sz. előterjesztés
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a GB 2017. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-48/2017. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Mezey István elnök

Budapest, 2017. február 10.

Mezey István s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem