Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2016. december 13-án 14.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ IX. kerületi Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése
241/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
243/2016., 243/2/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására
242/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítására
239/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására
245/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat a tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésére irányuló szerződés megkötésére
246/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat az önkormányzat működtetésében álló köznevelési intézmények államosításának elutasítására
238/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina képviselő
8./ Peren kívüli egyezség a Mamma Jazz Klub Kft helyiségügyében
247/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Javaslat a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány részére biztosítandó támogatásról szóló döntés
meghozatalára
237/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2017. I. félévi munkaterve
232/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Javaslat a Magyar Közlekedési Közművelődési Alapítvány vonatkozásában hozott, a Képviselő-testület 251/2016. (IX.01.) számú határozatának visszavonására
250/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
12./ Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására
251/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
(A program a Szervezési csoportnál megtekinthető)
1. melléklet
2. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
13./ Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány támogatási kérelme
252/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
14./ Csudafa Alapítvány székhelybejegyzésére vonatkozó kérelem
253/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
15./ Tervpályázat kiírása a József Attila-lakótelep KÉSZ készítésére
254/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
16./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2016. évi értékelése, 2017. évi program
255/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
17./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet létszámának megállapítására, parkőri tevékenység ellátására
244/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet vezetője
18./ 2017. évi ellenőrzési terv
256/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző
19./ Interpellációra adott válasz
217/3/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
20./ Interpelláció
233/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
233/2/2016. sz.
Baranyi Krisztina képviselő
21./ Kérdés
234/2016., 234/2/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Szilágyi Zsolt képviselő
dr. Bácskai János polgármester
22./ Köztisztviselők béremelése
235/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Szilágyi Zsolt képviselő
23./ Önkormányzati hatósági ügyek
258/2016., 258/2/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
dr. Bácskai János polgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő köznevelési
intézmények (Óvodák) 2015/2016. nevelési évben végzett szakmai munkájáról
240/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
2./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről
236/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Tájékoztató a Képviselő-testület 2016. évi végrehajtott határozatokról
1/4/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző

Budapest, 2016. december 7.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem