Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2016. december 12-én (hétfőn) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ IX. kerületi Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése
241/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
243/2016., 243/2/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására
242/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására
245/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2017. I. félévi munkaterve
232/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2016. évi értékelése, 2017. évi program
255/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet létszámának megállapítására, parkőri tevékenység ellátására
244/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet vezetője
8./ Budapest IX kerület Üllői út 109/C. szám alatti társasház 2016. évi lakóház-felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás munkanemének módosítása
Sz-538/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Forgalmi rend változással járó kérelmek
Sz-539/2016., Sz-540/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Díjcsökkentésre irányuló kérelmek
Sz-541/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitvatartásának engedélyezése iránti kérelmek
Sz-529/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző
Tájékoztató:
1./ Tájékoztatás a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2016. november 16-án tartott ülésén Hidasi Gábor napirend előtti felszólalásában feltett kérdésére
Sz-543/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Tájékoztató a VVKB 2016. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-527/2016. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Görgényi Máté elnök

Budapest, 2016. december 7.

Görgényi Máté s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem