Tevékenység Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2016. december 12-én (hétfő) 16.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
243/2016., 243/2/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására
245/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésére irányuló szerződés megkötésére
246/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2017. I. félévi munkaterve
232/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ 2017. évi ellenőrzési terv
256/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a PEB 2016. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-522/2016 sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Pál Tibor elnök

Budapest, 2016. december 7.

Pál Tibor s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem