Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2016. december 12-én (hétfőn) 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
243/2016., 243/2/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására
242/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítására
239/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására
245/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat a tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésére irányuló szerződés megkötésére
246/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat az önkormányzat működtetésében álló köznevelési intézmények államosításának elutasítására
238/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina képviselő
7./ Peren kívüli egyezség a Mamma Jazz Klub Kft helyiségügyében
247/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2017. I. félévi munkaterve
232/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Budapest IX. kerület Üllői út 17. (hrsz: 36835/0/A/17) szám alatti lakásra vonatkozó elővásárlási jog
Sz-542/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó határozott idejű bérleti szerződések meghosszabbítása
Sz-531/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
Sz-532/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Közös tulajdonú helyiség elidegenítése
Sz-533/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-534/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Lakás bérbeadása pályázaton kívül, piaci lakbér megállapítása mellett
Sz-535/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ Lakások bérbeadása a Lakásrendelet 4.§ (6) bekezdése alapján
Sz-536/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
16./ Lakás bérleti jogról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-537/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a GB 2016. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-525/2016. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Mezey István elnök

Budapest, 2016. december 07.

Mezey István s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem