Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2016. november 17-én (csütörtökön) 14.30 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ Javaslat Budapest Főváros IX. ker. Középső-Ferencváros Rehabilitációs Terület Kerületi Építési Szabályzatának megalkotására
225/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
225/2/2016. sz.
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
3.1. sz. melléklet
3.2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
2./ Tervpályázat kiírása a József Attila-lakótelep KÉSZ készítésére
Sz-496/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Szűcs Balázs főépítész

Indokolás:
A ”Javaslat Budapest Főváros IX. ker. Középső-Ferencváros Rehabilitációs Terület Kerületi Építési Szabályzatának megalkotására” című előterjesztést a Képviselő-testület 2016. november 17-én tárgyalja meg, melyhez szükséges a bizottság előzetes véleményezése. A végső szakmai állásfoglalás megadása folyamatban van, annak megküldésére várhatóan 2016. november 17-én kerül sor.

Budapest, 2016. november 16.

Görgényi Máté s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem