Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2016. november 17-én 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat Budapest Főváros IX. ker. Középső-Ferencváros Rehabilitációs Terület Kerületi Építési Szabályzatának megalkotására
225/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
225/2016. sz.
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
3.1. sz. melléklet
3.2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
2./ A talajterhelési díjjal kapcsolatos szabályok megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (egyfordulóban)
226/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet módosítására
231/2016. sz. előterjesztés (helyszínen kerül kiosztásra)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- és
telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) rendelet módosítása (II. forduló)
190/2/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ A Budapest IX. Illatos u. 3-5. (hrsz.: 38207/9) szám alatti ingatlan elidegenítésének ügye
210/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ A Budapest IX. Balázs Béla u. 23. (hrsz.: 37712) szám alatti ingatlan elidegenítésének ügye
211/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ A FEV IX. Zrt. részére helyiség bérbeadása
212/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő köznevelési intézmények (Óvodák) 2015/2016. nevelési évben végzett szakmai munkájáról és a 2016/2017. nevelési év munkaterveinek véleményezése
222/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
(A melléklet a Szervezési csoportnál megtekinthető)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet
10. sz. melléklet
11. sz. melléklet
12. sz. melléklet
13. sz. melléklet
14. sz. melléklet
15. sz. melléklet
16. sz. melléklet
17. sz. melléklet
18. sz. melléklet
19. sz. melléklet
20. sz. melléklet
21. sz. melléklet
22. sz. melléklet
23. sz. melléklet
24. sz. melléklet
25. sz. melléklet
26. sz. melléklet
Zombory Miklós alpolgármester
9./ Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők számára biztosított ingyenes könyvtárhasználatról szóló együttműködési megállapodás megkötésére
224/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
10./ Javaslat ellátási szerződés megkötésére támogatott lakhatás biztosítása céljából
215/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
11./ Javaslat a Moravcsik Alapítvány által nyújtott „pszichiátriai betegek nappali ellátása” tárgyában kötött ellátási
szerződés megkötésére
214/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
12./ Javaslat a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói (magasabb vezetői) feladatok
ellátására vonatkozó pályázat kiírására
216/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
13./ Javaslat ellátási szerződés megkötésére gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott fogyatékos gyermekek
bölcsődei ellátása ügyében
228/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)ű
Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
14./ Javaslat a TÉR_KÖZ 2016. pályázat benyújtására
229/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
15./ Javaslat az ideiglenesen áthelyezett kamera véglegesítésére
227/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet
igazgatója
16./ Interpelláció
217/2016., 217/2/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Pál Tibor és Baranyi Krisztina képviselő
17./ Javaslat közterületek takarítási feladatainak hatékonyabb ellátására
221/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina képviselő
18./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelése
209/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
19./ R.F. 2004 Bt. felülvizsgálati kérelme a 67/2016 (09.29) közter hiv. számú polgármesteri döntés ellen
220/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szili Adrián irodavezető
20./ Javaslat „Ferencváros Díszpolgára” cím adományozására
208/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
21./ Javaslat „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozására
207/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté, a VVKB elnöke
22./ Önkormányzati hatósági ügyek
223/2016., 223/2-3/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné alpolgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről
219/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Tájékoztató a Budapesti Vegyiművek Zrt. „f. a.” Illatos úti telephelyén feltárt környezetszennyezés
felszámolása tárgyában
218/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Tájékoztató a Vízisport utca 60. sz. alatti ingatlan (hrsz: 3184121) megvásárlásáról
230/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója

Budapest, 2016. november 11.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem