Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2016. november 16-án (szerdán) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ Nagyvárad tér és Ecseri út metrómegállók felszínrendezése
Sz-495/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
Szűcs Balázs főépítész
2./ Javaslat Budapest Főváros IX. ker. Középső-Ferencváros Rehabilitációs Terület Kerületi Építési Szabályzatának megalkotására
225/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
3./ Javaslat a TÉR_KÖZ 2016. pályázat benyújtására
229/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
4./ Tervpályázat kiírása a József Attila-lakótelep KÉSZ készítésére
Sz-496/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Szűcs Balázs főépítész
5./ A talajterhelési díjjal kapcsolatos szabályok megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (egyfordulóban)
226/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet módosítására
231/2016. sz. előterjesztés (helyszínen kerül kiosztásra)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat az ideiglenesen áthelyezett kamera véglegesítésére
227/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet
igazgatója
8./ Javaslat közterületek takarítási feladatainak hatékonyabb ellátására
221/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina képviselő
9./ R.F. 2004 Bt. felülvizsgálati kérelme a 67/2016 (09.29) közter hiv. számú polgármesteri döntés ellen
220/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szili Adrián irodavezető
10./ „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros oktatási, nevelési intézményeiben” című 2016. évi pályázat elbírálása
Sz-492/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté elnök
11./ A 2016. évi fenyőfa árusításra kiírt pályázat elbírálása a beérkezett pályázatok alapján
Sz-493/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
12./ Vendéglátó-terasz kiegészítő tárgyak közterületen történő tárolása céljára irányuló közterület használati kérelmek a díszburkolatos területekre
Sz-490/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Forgalmi rend változással járó kérelmek
Sz-491/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Javaslat „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozására
Sz-481/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté elnök
15 ./ Vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitvatartásának engedélyezése iránti kérelmek
Sz-494/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a Budapesti Vegyiművek Zrt. „f. a.” Illatos úti telephelyén feltárt környezetszennyezés felszámolása tárgyában
218/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Tájékoztatás a játszóterek fejlesztési koncepció terve tárgyában
Sz-519/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Szili Adrián irodavezető
3./ Tájékoztató a VVKB 2016. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-467/2016. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Görgényi Máté elnök

Budapest, 2016. november 11.

Görgényi Máté s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem