Tevékenység Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2016. november 10-én (csütörtök) 14.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat a ferencvárosi háziorvosi körzetek működtetésére vonatkozó feladat ellátási szerződések megkötésére
Sz-473/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő:
Zombory Miklós alpolgármester
2./ Javaslat a 3301. „Egészségügyi prevenció” költségvetési előirányzat 2016. évi tartalék keretének felhasználására
Sz-472/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Zombory Miklós alpolgármester

Indokolás: A háziorvosi feladat ellátási szerződések 2016. december 11-jén megszűnnek, így önkormányzati ellátási érdekből szükséges az újabb 5 év határozott időtartamra szóló megkötésükről való döntés.

Budapest, 2016. november 08.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem