Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2016. november 8-án 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. ker. Középső-Ferencváros Rehabilitációs Terület Kerületi Építési Szabályzata - 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 38. § - véleményezési szakasz – javaslat a beérkezett véleményekre vonatkozó válaszok elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
205/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
2./ Budapest Főváros IX. ker Középső-Ferencváros Malmok Rehabilitációs Terület, (Ferenc körút - Mester utca - Haller utca - Soroksári út által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) elkészítésének elindításáról, valamint Budapest, IX. kerület VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE (Soroksári út – Haller utca – Nagyvárad tér – Szent László Kórház KSZT határa – Könyves Kálmán körút – M5 felüljáró – Gyáli út – Ferencvárosi pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) elkészítésének elindításáról szóló döntések meghozatala
206/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

Indokolás:
A jogszabályi környezet változása megkívánja, hogy a beruházói aktivitás kerületünk számára hasznos lehetőségeit elősegítsük, a lehetséges legrövidebb időn belül megindítható engedélyezési eljárásokat lehetővé tévő új kerületi építési szabályzatok teljes beruházói költségvállalás mellett jelentős anyagi terhektől mentesítik Önkormányzatunkat és így többek között a leendő kerületi új lakosoknak is magasabb szintű jogszabályokban rögzített új lakások után fizetendő kedvezményes ÁFA igénybevételét biztonsággal lehetővé teszik.

Budapest, 2016. november 4.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem