Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2016. október 20-án 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ A ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.) önkormányzati
rendelet módosítása (egyfordulóban)
203/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
2./ Javaslat kitüntetés adományozására
204/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester

Indokolás:
Idén ünnepeljük az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulóját.
Szeretnénk elismerésben részesíteni azon személyeket, akik az 1956. évi forradalom és szabadságharcban részt vettek, illetve azokat, akik 1956. évi forradalom és szabadságharc ferencvárosi eseményeinek, eszméinek, hagyományainak ápolását, ismeretterjesztését magas tudományos vagy művészi színvonalon végezték és végzik. A „Ferencváros ’56 Díj” kitüntetést évente három személy részére lehet adományozni. Az elismerés 4 fő részére történő adományozása érdekében rendelet módosításra van szükség, mely indokolja az ülés összehívását.

A kitüntetés átadására 2016. október 21-én kerül sor.

Budapest, 2016. október 17.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem