Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2016. október 13-án 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
174/3/2016., 174/4/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) rendelet módosítása (I. forduló)
190/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 38/2012. (XII.31.) rendelet módosítása (egyfordulóban)
183/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.)
önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
191/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
5./ Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
192/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat a Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány alapító okiratának módosítására
193/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Beruházási engedélyokirat jóváhagyása a Tűzoltó u. 33/b. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításáról
194/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Szent Rafael Caritas Alapítvány bérleti díj csökkentési kérelme
187/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására
199/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
10./ Javaslat az óvodai csoportlétszám-túllépés fenntartói engedélyezésére a 2016/2017. nevelési évre vonatkozóan
186/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
11./ Javaslat a FESZ KN Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének kiadása iránti támogatására
189/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Zombory Miklós alpolgármester
12./ Javaslat a FESZ KN Kft. Alapító Okiratának módosítására
188/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
13./ Javaslat a köznevelési intézmények átadás-átvételével kapcsolatos döntés meghozatalára
201/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Javaslat a kulturális tevékenységek, civil szervezetek 2015. évi beszámolóinak elfogadására (alapítványok)
195/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
15./ Javaslat településrendezéssel kapcsolatos megállapodások megkötésére
196/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
16./ Javaslat a kerületi játszóterek, illetve a Nehru part őrzésének, rendszeres takarításának biztosítására
202/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina képviselő
17./ Bírósági ülnök megbízatásának megszűnése
184/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
18./ Javaslat „Humanitas Ferencváros” díj adományozására
185/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Illyés Miklós, az ESZSB elnöke
19./ Önkormányzati hatósági ügyek
197/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről
198/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Budapest, 2016. október 7.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem