Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2016. október 12-én (szerdán) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
174/3/2016., 174/4/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
192/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány alapító okiratának módosítására
193/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat településrendezéssel kapcsolatos megállapodások megkötésére
196/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
5./ Javaslat a kerületi játszóterek, illetve a Nehru part őrzésének, rendszeres takarításának biztosítására
202/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina képviselő
6./ A Ferencvárosi Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Sz-440/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Pályázat kiírása a Ráday és Tompa utcában 2017. évben kialakítandó vendéglátó teraszokra
Sz-438/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület használati kérelmek a díszburkolatos területekre
Sz-432/2016., Sz-433/2016., Sz-434/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Sz-443/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Forgalmi rend változással járó kérelmek
Sz-435/2016., Sz-436/2016., Sz-437/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitvatartásának engedélyezése iránti kérelmek
Sz-425/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a VVKB 2016. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-442/2016. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Görgényi Máté elnök

Budapest, 2016. október 7.

Görgényi Máté s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem