Tevékenység Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2016. október 12-én (szerda) 16.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
174/3/2016., 174/4/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) rendelet módosítása (I. forduló)
190/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 38/2012. (XII.31.) rendelet módosítása (egyfordulóban)
183/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.)
önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
191/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
5./ Beruházási engedélyokirat jóváhagyása a Tűzoltó u. 33/b. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításáról
194/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására
199/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat a köznevelési intézmények átadás-átvételével kapcsolatos döntés meghozatalára
201/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a PEB 2016. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-431/2016. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Pál Tibor elnök

Budapest, 2016. október 7.

Pál Tibor s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem