Tevékenység Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2016. október 12-én (szerdán) 13.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
174/3/2016., 174/4/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.)
önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
191/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
3./ Javaslat az óvodai csoportlétszám-túllépés fenntartói engedélyezésére a 2016/2017. nevelési évre vonatkozóan
186/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
4./ Javaslat a FESZ KN Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének kiadása iránti támogatására
189/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Zombory Miklós alpolgármester
5./ Javaslat a FESZ KN Kft. Alapító Okiratának módosítására
188/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
6./ Javaslat a köznevelési intézmények átadás-átvételével kapcsolatos döntés meghozatalára
201/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye
Sz-419/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ HPV oltás biztosítása iránti kérelem
Sz-412/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
9./ Javaslat „Humanitas Ferencváros” díj adományozására
Sz-413/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Illyés Miklós ESZSB elnök
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató az ESZSB 2016. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-428/2016. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Illyés Miklós ESZSB elnök

Budapest, 2016. október 07.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem