Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2016. szeptember 14-én (szerdán) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ Személyi változás a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányságon szóbeli előterjesztés
Ámán András r. alezredes
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
174/2016., 174/2/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ VEKOP-6.2.1-15 - A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten „Haller Terv” pályázat
177/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX Zrt. elnökvezérigazgatója
4./ Budapest Főváros IX. kerület Középső-Ferencváros (Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata (I. forduló)
176/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3.1. sz. melléklet
3.2. sz. melléklet
4.1. sz. melléklet
4.2. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6.1. sz. melléklet
6.2. sz. melléklet
7. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
6./ Javaslat a Magyar Urbanisztikai Társaságba való belépésre
171/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
6./ „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros oktatási, nevelési intézményeiben” című 2016. évi pályázat
Sz-398/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté elnök
7./ Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Kirendeltség IX. Kerületi Hivatal Tűzoltóparancsnokság támogatási kérelme
Sz-399/2016. sz. előterjesztés (helyszínen kerül kiosztásra)
Görgényi Máté elnök
8./ Pályázat kiírása a Ráday és Tompa utcában 2017. évben kialakítandó vendéglátó teraszokra
Sz-406/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ 2016. évi pályázat kiírása fenyőfa árusításra
Sz-407/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület használati kérelmek a díszburkolatos területekre
Sz-400/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Határozat módosításra irányuló kérelmek
Sz-401/2016., Sz-402/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Forgalmi rend változással járó kérelmek
Sz-403/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Egyéb közterület-használati kérelmek
Sz-404/2016., Sz-405/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Sz-408/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Ráday Bisztró Kft. Budapest IX. kerület Ráday utca 17. szám előtti parkolósáv területére kihelyezett vendéglátó terasz után felhalmozott közterület-használati díj tartozás elengedése iránti kérelme
Sz-409/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
15./ Vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitvatartásának engedélyezése iránti kérelmek
Sz-396/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a VVKB 2016. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-397/2016. sz. előterjesztés (Szervezési csoportnál megtekinthető)
Görgényi Máté elnök

Budapest, 2016. szeptember 9.

Görgényi Máté s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem