Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2016. szeptember 1-jén 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Olimpiai garanciavállalás
164/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a fák és fás szárú növények védelméről szóló …./2016. (…..) rendelet megalkotására (II. forduló)
79/2/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző
3./ Szavazatszámláló Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása
161/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző
4./ Javaslat a Concerto Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő közszolgáltatási
szerződésben foglaltak módosítására
165/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
5./ Javaslat a kulturális tevékenységek, civil szervezetek 2015. évi beszámolóinak elfogadására (alapítványok)
162/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
6./ Hozzájárulás a Lóvasút-közlekedés megindulásának emlékére emléktábla állításhoz
166/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
7./ Javaslat Lázár Ervin szobor felállításához kapcsolódó, az NKA Képzőművészet Kollégiuma által kiírt pályázat benyújtására
167/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
8./ Önkormányzati hatósági ügyek
163/2016., 163/2-4/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző
Kállay Gáborné alpolgármester

Budapest, 2016. augusztus 26.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem