Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2016. augusztus 31-én (szerdán) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ Olimpiai garanciavállalás
164/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a fák és fás szárú növények védelméről szóló …./2016. (…..) rendelet megalkotására (II. forduló)
79/2/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző
3./ Javaslat Lázár Ervin szobor felállításához kapcsolódó, az NKA Képzőművészet Kollégiuma által kiírt pályázat benyújtására
167/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
4./ Határozat módosításra irányuló kérelmek
Sz-366/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Forgalmi rend változással járó kérelmek
Sz-365/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ A Shiraz Kft. közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatti figyelmeztetés ügyében fellebbezés elbírálása
163/4/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző
7./ Vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitvatartásának engedélyezése iránti kérelmek
Sz-370-371/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző

Budapest, 2016. augusztus 26.

Görgényi Máté s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem