Tevékenység Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2016. augusztus 31-én (szerdán) 12.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat a Concerto Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő közszolgáltatási szerződésben foglaltak módosítására
165/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
2./ Javaslat a kulturális tevékenységek, civil szervezetek 2015. évi beszámolóinak elfogadására (alapítványok)
162/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
3./ Hozzájárulás a Lóvasút-közlekedés megindulásának emlékére emléktábla állításhoz
166/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
4./ Javaslat Lázár Ervin szobor felállításához kapcsolódó, az NKA Képzőművészet Kollégiuma által kiírt pályázat benyújtására
167/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
5./ Javaslat „A 2015. évi civil szervezetek, egyházi jogi személyek és egyházi szervezetek, kulturális tevékenységek támogatása” beszámolóinak elfogadására
Sz-367/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester

Budapest, 2016. augusztus 26.

Mészáros László s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem