Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2016. július 20-án (szerdán) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ Javaslat a 2016. évi Fővárosi TÉR_KÖZ pályázatra benyújtandó helyszínekről
Sz-351/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
2./ Tűzoltó utca koncepcióterve és az Üllői út – Tűzoltó utca közti passzázs vázlatterve
Sz-352/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
1.1 sz. melléklet
1.2 sz. melléklet
2. sz. melléklet
2.1 sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
3./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 311/2016. (VI.29.) számú határozatának módosítása (Time Cafe Kft.)
Sz-353/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Közterület-használati kérelmek
Sz-349/2016., Sz-350/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitvatartásának engedélyezése iránti kérelmek
Sz-347-348/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző

Indokolás: Több közterület-használati engedéllyel, illetve állandó éjszakai nyitvatartás engedélyezésével kapcsolatos kérelmet nyújtottak be. A kérelmek elbírálásához bizottsági döntés szükséges.

Budapest, 2016. július 18.

Görgényi Máté s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem