Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2016. június 30-án 16.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és
helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.)
önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
147/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és
kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására
151/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület kérelme
156/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ A Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat bérleti díj mérséklési kérelme
150/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat megállapodás megkötésére a Duna Kongresszus Ingatlanfejlesztési Kft-vel
141/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
6./ Javaslat Budapest Főváros IX. ker. Belső-Ferencváros Kerületi Építési Szabályzatának megalkotására
159/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2.1. sz. melléklet
2.2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
7./ Településrendezéssel kapcsolatos döntések meghozatala
160/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
8./ Javaslat a FEV IX. Zrt-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
158/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila vezérigazgató
9./ A parkolás-üzemeltetési feladatok ellátására megkötött vállalkozási szerződés módosítása
154/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila vezérigazgató
10./ Javaslat a kulturális tevékenységek, civil szervezetek 2015. évi beszámolóinak elfogadására (alapítványok)
149/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
11./ Javaslat az 56’-os emlékév keretében”Büszkeségpontok” felállítására
155/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
12./ Javaslat a FESZ KN Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének kiadásának
támogatására
135/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
13./ Javaslat a Képviselő-testület 20/2016. (I.28.) számú határozat módosítására
157/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
14./ Javaslat a Ferenc tér felújítása kapcsán térfelügyeleti kamerák elhelyezésére
152/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet
vezetője
15./ Éjszakai nyitvatartás megtiltása ügyében fellebbezés elbírálása
148/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző
16./ Önkormányzati hatósági ügyek
153/2016., 153/2/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
Szűcs Balázs főépítész

Budapest, 2016. június 24.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem