Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2016. június 29-én (szerdán) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ 2016. évi lakóház-felújítási pályázati felhívásra beérkező pályázatok elbírálása
Sz-341/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és
kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására
151/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat megállapodás megkötésére a Duna Kongresszus Ingatlanfejlesztési Kft-vel
141/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
4./ Javaslat Budapest Főváros IX. ker. Belső-Ferencváros Kerületi Építési Szabályzatának megalkotására
159/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2.1. sz. melléklet
2.2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
5./ Településrendezéssel kapcsolatos döntések meghozatala
160/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
6./ Javaslat az 56’-os emlékév keretében”Büszkeségpontok” felállítására
155/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
7./ Javaslat a Ferenc tér felújítása kapcsán térfelügyeleti kamerák elhelyezésére
152/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet
vezetője
8./ Javaslat az Ifjúmunkás utca 13. sz. előtti útjavításra
Sz-345/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
Sajó Ákos RÖNK elnök
9./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utca területére
Sz-334/2016., Sz-335/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Díjcsökkentésre irányuló kérelmek
Sz-336/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
11./ Forgalmirend-változással járó kérelmek
Sz-337/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Egyéb közterület-használati kérelmek
Sz-338/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Éjszakai nyitvatartás megtiltása ügyében fellebbezés elbírálása
148/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző
14./ Vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitvatartásának engedélyezése iránti kérelmek
Sz-339/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző

Budapest, 2016. június 24.

Görgényi Máté s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem