Tevékenység Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2016. június 29-én (szerda) 16.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és
kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására
151/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a FEV IX. Zrt-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
158/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila vezérigazgató

Budapest, 2016. június 24.

Pál Tibor s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem