Tevékenység Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2016. június 29-én (szerdán) 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és
helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.)
önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
147/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a FESZ KN Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének kiadásának
támogatására
135/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
3./ Javaslat a Képviselő-testület 20/2016. (I.28.) számú határozat módosítására
157/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester

Budapest, 2016. június 24.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem