Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2016. június 16-án 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
103/3/2016., 103/4/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
122/2016. sz. előterjesztés
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendeletének módosítására (egyfordulóban)
133/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ A Domokos Alapítvány a Határon Túli Magyarságért nevű szervezet felülvizsgálati kérelme a Gazdasági Bizottság GB 83/2016. (IV.27.) sz. határozatával kapcsolatban
123/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ A Bp. IX. Tűzoltó u. 33/a. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításával kapcsolatos beruházási engedélyokirat módosítása
134/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ A 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése
120/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
7./ Javaslat a Kicsi Bocs Óvoda konyháinak felújításához kapcsolódó ”gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása 2016” címmel kiírt pályázat benyújtására
121/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
8./ Javaslat a „FESZ KN Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének kiadása iránti támogatására
135/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
9./ Javaslat a Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Koncepció 2016-2020. elfogadására
131/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
10./ Nemecsek Ernő emléktábla állításának engedélyezése
136/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
11./ Javaslat a Ferencvárosi Torna Club 2015. évi beszámolójának elfogadására, valamint a 2016. évre vonatkozó szerződés megkötésére
137/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
12./ Beszámoló a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről, és javaslat a 2016. évi támogatási szerződés megkötésére
138/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Kállay Gáborné alpolgármester
13./ Javaslat a kulturális tevékenységek, civil szervezetek 2015. évi beszámolóinak elfogadására (alapítványok)
124/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
14./ Javaslat a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesületével közszolgáltatási szerződés megkötésére, valamint beszámolója elfogadására
139/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
15./ Javaslat alapítványok támogatására
140/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
16./ Javaslat a rászoruló gyermekek étkezésének kiegészítésére
125/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
17./ Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához
126/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
18./ Javaslat a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány részére biztosítandó támogatásokról szóló döntés meghozatalára
129/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
19./ Javaslat megállapodás megkötésére a Duna Kongresszus Ingatlanfejlesztési Kft-vel
141/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
20./ Budapest Főváros IX. ker. Belső-Ferencváros Kerületi Építési Szabályzata - 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38. § - véleményezési szakasz – javaslat a beérkezett véleményekre vonatkozó válaszok elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
142/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
21./ Történeti városrészek rehabilitációjának évközi értékelése
143/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
22./ Javaslat településrendezési szerződés megkötésére
144/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
23./ Javaslat a kerületi parkolási díjfizető zóna módosítására
145/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgató
24./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. II. félévi munkaterve
119/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
25./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelése
127/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
26./ Önkormányzati hatósági ügyek
130/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről
128/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Tájékoztató a Képviselőtestület 2015. és 2016. évi végrehajtott határozatokról
1/2/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Szabó József Zoltán jegyző

Budapest, 2016. június 10.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem